تلفن خانگی بی سیم دورو Magna 2005

Doro Magna 2005